Plagiaat in de muziekindustrie

Mobirise

Een van de veel voorkomende conflicten in de muziekindustrie betreft muziekplagiaat, ofwel inbreuk op auteursrechten. Deze blog bevat een korte uitleg over wat muziekplagiaat is, hoe muziekstukken beschermd worden, gevolgd door drie voorbeelden uit de praktijk.

Wat is muziekplagiaat?
Er kan sprake zijn van inbreuk op auteursrechten wanneer een muziekstuk voor een groot gedeelte overeenkomt met een ouder muziekstuk. Om inbreuk te kunnen vaststellen, worden verschillende onderdelen van beide stukken met elkaar vergeleken. Gelijkenis van bijvoorbeeld de structuur van de muziekstukken, teksten, de lengte van de beats of de akkoorden, kunnen al dan niet leiden tot vaststelling van inbreuk. 

Hoe wordt een lied beschermd?
Bescherming van muziekstukken geschiedt via het auteursrecht. Wanneer een muziekstuk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en bovendien het persoonlijk stempel van de maker draagt, verkrijgt de rechthebbende automatisch het auteursrecht. Het muziekstuk mag niet ontleend zijn aan een ander muziekstuk en moet het resultaat zijn van creatieve keuzes van de maker(s). 

Voorbeelden uit de praktijk
Voorbeelden van muziekplagiaat zijn er in overvloed. Recent is Katy Perry veroordeeld tot schadevergoeding van 2,5 miljoen dollar wegens overeenstemming van haar lied “Dark Horse” met “Joyful Noise” van Marcus Grays. Katy Perry heeft aangegeven in hoger beroep te gaan tegen deze veroordeling. 

Niet alleen “recente” nummers, maar ook “oude” nummers kunnen pas jaren later tot onenigheid leiden. Bijvoorbeeld, de band Spirit heeft Led Zeppelin aangeklaagd wegens plagiaat, omdat “Stairway To Heaven” gelijkenis zou vertonen met hun lied “Taurus”. 

Tot slot een voorbeeld uit de Nederlandse bodem: Jan Smit verkeert al enige tijd in geschil met producer Ad van Olm. Volgens Van Olm zou het refrein van Smit’s lied “Wij Zijn Nederland” hetzelfde zijn als de door Dee Dee ingezongen song “Laserlight”.

Heeft u vragen over modelrechten neem dan vrijblijvend contact op via kroon@dillingerlaw.nl 

Mw. mr. Leonie Kroon

advocaat

Tags: auteursrecht, inbreuk, plagiaat, muziek, DJ’s , ADE, Amsterdam Dance Event, artiesten, Jan Smit, Katy Perry, Led Zeppelin

SUBSCRIBE

SIGN-UP FOR NEWS UPDATES AND ALERTS

CONTACT US

Dillinger Law.
Danzigerbocht 23
1013 AM Amsterdam
secretary@dillingerlaw.nl
+31 88 628 8314